Belastbaar inkomen

Als u een inkomen heeft moet u in sommige situaties dit melden bij de belastingdienst. Dit inkomen is dan belastbaar: u betaald hier belasting over. Er zijn verschillende regels over inkomen door goederen, interneteconomie, inkomen uit loondienst of niet uit loondienst of inkomen uit uw BV. Lees meer om te kijken welke regelingen er zijn voor de soorten inkomens.

Toeslagen

Alle toeslagen die u ontvangt of wilt ontvangen hangen af van uw inkomen. U zijn verschillende soorten toeslagen, zoals de bijdrage voor uw zorgverzekering, het kindgebonden budget, een huurtoeslag en de kinderopvangtoeslag. Om in aanmerking te komen voor de toeslagen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Klik hier voor meer informatie.

Salaris

Iedere werknemer heeft recht op een minimumloon. Dit geldt sinds 2017 ook voor werknemers van 22 jaar en ouder. Het brutoloon is de salaris zoals is afgesproken met de werkgever en het nettoloon is het loon dat u daadwerkelijk maandelijks op uw rekening ontvangt. En soms kunt u in aanmerking komen voor een heffingskorting. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Klik hier voor meer informatie.