Minimumloon

Iedere werknemer heeft recht op een minimumloon. Dit geldt sinds 2017 ook voor werknemers van 22 jaar en ouder.

De hoogte van de minimumloon is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. Hoe ouder u wordt, hoe meer u verdiend. Tevens is de hoogte van de minimumloon afhankelijk van uw contract. Als u deeltijd werkt verdient u minder. Als u bijvoorbeeld drie volle dagen werkt dan heeft u recht op 3/5 deel van het minimumloon. De bedragen van het minimumloon is namelijk gebaseerd op een volledige werkweek. Dit is meestal 36, 38 of 40 uur in de week.

Wat is het verschil tussen bruto- en nettoloon?

Het brutoloon is uw loon in zijn totaliteit, voordat alle belastingen en heffingen er vanaf zijn getrokken. Het brutoloon is dus uw salaris zoals u heeft afgesproken in uw cao met uw werkgever.

Het nettoloon is het daadwerkelijke bedrag dat u krijgt op uw bankrekening. Dit is een stuk lager dan uw brutoloon, omdat alle belastingen er vanaf zijn getrokken.

Heffingskorting

Als u werkt in loondienst krijgt u in ruil voor het verrichte arbeid een financiële tegemoetkoming. Hierover betaald u belasting. U kunt kortingen krijgen op deze belasting. Dit wordt heffingskorting genoemd. Als u werkt, heeft u mogelijk het recht op toeslagen en soms op heffingskortingen. De heffingskorting kunt u aanvragen bij uw werkgever. Als u een uitkering ontvangt kunt u dit bij de uitkeringsinstantie aanvragen. Hierdoor krijgt u meer loon of is de uitkering hoger.

Als u één werkgever heeft vraagt u de loonheffingskorting aan via het formulier. Dit krijgt u van de werkgever of kunt u krijgen op de website van de belastingdienst. Als u van baan veranderd moet u de loonheffingskorting opnieuw aanvragen.

Als u meerdere werkgevers heeft kunt het op dezelfde manier aanvragen. U kunt de loonheffing slechts aanvragen bij één werkgever. Dit wordt meestal gedaan bij de werkgever waar u het meeste verdient. U betaald dan minder belasting over uw loon en krijgt u hierdoor een hogere nettoloon.