Als u in dienst bent van een werkgever bouwt u op dit moment waarschijnlijk pensioen op via uw werkgever. U bouwt ook AOW op. Dit wordt vaak gewaard in de pensioenfonds. Deze beheert en belegt de inleg en premies. Het doel van de fonds is om voor iedere werknemer voldoende pensioen uit te keren nadar de pensioenleeftijd is bereikt .U kunt ook vervroegd met pensioen gaan.

Welke pensioenfonds?

In Nederland zijn er honderden pensioenfondsen. De pensioenfondsen zijn geregeld per sector/vak. Ambtenaren betalen premie aan pensioenfonds ABP, maar grote ondernemingen zoals Shell hebben hun eigen pensioenfonds. Het hangt dus af bij welke organisatie u werkt en in welk sector.

Andere werkgever

Als u een andere baan heeft, heeft u meestal ook een andere pensioenfonds. In dat geval komt een waardeoverdracht pensioen te pas. Als u dit doet wordt uw opgebouwde pensioen overgedragen naar uw nieuwe pensioenfonds.

Als u hier niet voor kiest, blijft het opgebouwde pensioen bij uw oude fonds staan. Als u de AOW leeftijd heeft bereikt, krijgt u het gewoon uitgekeerd.

Beleggen

Pensioenfondsen ontvangen premies. De premies vormen samen meer dan miljaren euro’s. Dit geld wordt belegd om voor voldoende uitkering te zorgen. Het begeleggen met geld brengt echter veel risico’s met zich mee. Pensieonfondsen moeten dus zo zorgvuldig mogelijk beleggen, om de zekerheid van pensieon te waarborgen.

Dekkingsgraad

Pensioenfondsen hebben een dekkingsgraad. Dit geeft aan in hoeverre de fonds met tegenvallers kan omgaan, om bijvoorbeeld nadelige beleggingsresultaten op te vangen. Hoe hoger de dekkingsgraad hoe ‘gezonder’ de pensioenfonds. Dit geeft namelijk aan hoeveel zekerheid de pensioenfonds kan bieden om uw pensioen uit te betalen.

Pensioen afkopen

Wanneer u voor een korte tijd werkzaam bent geweest bij een bedrijf, bouw je ook pensioen op. Dit is vaak een klein bedrag. U kunt er dan voor kiezen om het af te kopen. Een krijgt een vergoeding voor uw pensioen en krijgt dit dus uitgekeerd. U kunt dit zelf aanvragen bij uw werkgever of pensioenfonds. Een aantal pensioenfonds verplichten een ‘kleine’ pensioen af te kopen. Sinds 2007 is het mogelijk om pensioen af te kopen, omdat de kleine pensioenen veel administratie met zich mee brengt. Daarnaast moet er minimaal 5 jaar een pensioenoverzicht gestuurd worden.